Bussloo

In 1846, negentien jaar nadat hij zijn eerste orgel had gebouwd (voor de kerk in Terwolde) en drie jaar na de bouw van het orgel van Voorst, kreeg Carl Friedrich August Naber opdracht voor de bouw van een orgel voor de Sint Martinus kerk in Bussloo. Opdrachtgever was Baron Van Wijnbergen, die in 1818 ook de kerk had laten bouwen.

Tijdens de restauratie eind jaren '80 zijn de originele kleuren hersteld. Nu ziet het er weer,op een enkel detail na, uit zoals het er in 1846 uit gezien moet hebben.

Van de vijf kerkgebouwen in de gemeente Voorst die monumentale orgels binnen hun muren hebben is de kerk van Bussloo veruit de jongste: nog geen twee eeuwen oud. Tijdens de Reformatie waren in het oostelijk deel van de Veluwe veel kerkgemeenschappen overgegaan van het katholieke naar het protestantse geloof. De hervormde religie werd de staatsgodsdienst en daarmee - formeel gezien tenminste - de enige toegelaten godsdienst. Veel katholieke gemeenschappen hielden hun diensten in schuilkerken. Aan het begin van de negentiende eeuw kregen ze weer toestemming om eigen kerken te bouwen.

De weldoener Johannes Wilhelmus Aloysius baron van Wijnbergen was "heer" van landgoed Bussloo en liet in 1818 op zijn landgoed een R.K. kerk bouwen. De bouwplannen moesten vooraf ingedien worden bij het Ministerie van Waterstaat. Dit ministerie moest er zijn goedkeuring aan geven, vandaar dat de kerken die in deze periode werden gebouwd "Waterstaatskerken" worden genoemd. De meeste van die Waterstaatskerken zijn later veranderd en uitgebreid, maar in Bussloo is de kerk redelijk intact gebleven.

 

Stiching Monumentale Orgels Voorst, Kerk Bussloo Stichting Monumentale Orgels Voorst, Orgel Bussloo Stichting Monumentale Orgels Voorst, Orgel Bussloo

Home | Sitemap | Boek & CD | Contact